News

Đến lượt cổ bất động sản tăng rực rỡ, nhóm chứng khoán tiếp tục hút tiền mạnh

Đến lượt cổ bất động sản tăng rực rỡ, nhóm chứng khoán tiếp tục hút tiền mạnh

Thị trường chuyển trạng thái phân hóa rõ hơn trong phiên hôm nay nhưng tổng thể vẫn là tăng áp đảo nhờ dòng tiền vào mạnh. Thanh khoản nổi bật ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và các mã này vượt qua nhịp điều chỉnh khá dễ dàng. Nhiều cổ phiếu bất động sản nhỏ cũng bắt đầu nóng trở lại...
By Phuong Ton Nu