Top công ty được giao dịch tăng "Đột biến"

Cập nhật vài giây trước

Cổ phiếu có lượng giao dịch tăng đột biến chứng tỏ ngành cổ phiếu đang có hưởng lợi từ một yếu tô nhứ kinh tế vĩ mô, quyết sách chính phủ hoặc bản thân doanh nghiệp có thông tin tích cực. Nhà đầu tư có thể chọn những cổ phiếu này để nắm bắt tăng trưởng dòng tiền trong ngắn hạn, hưởng lợi từ những thông tin tích cực.

10 mã cổ phiếu

Lưu ý các thông tin chứng khoán từ STAG được cung cấp từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu uy tín. Các ý tưởng này chỉ nhằm để tham khảo và không phải là lời khuyên về đầu tư từ STAG. Bạn không nên mua, bán dựa trên các ý tưởng này mà không tự nghiên cứu.

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.