Top cổ phiếu được chọn vào rổ VNM ETF

Cập nhật 2 tháng trước

VNM ETF là quỹ ngoại lớn ở Việt Nam với quy mô hơn 10.000 tỷ VND. Định kỳ hàng quý thì họ sẽ đánh giá và sàng sàng lọc cổ phiếu tốt vào rổ đầu tư. Việc một cổ phiếu được vào rổ sẽ giúp các cổ phiếu dành nhiều sự chú ý của các nhà đầu từ và thu hút dòng tiền. Xem các cổ phiếu trong rổ sẽ giúp nhà đầu tư chọn được cổ phiếu tiềm năng tốt.

8 mã cổ phiếu

Lưu ý các thông tin chứng khoán từ STAG được cung cấp từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu uy tín. Các ý tưởng này chỉ nhằm để tham khảo và không phải là lời khuyên về đầu tư từ STAG. Bạn không nên mua, bán dựa trên các ý tưởng này mà không tự nghiên cứu.

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.