Các cổ phiếu sắp chia trả cổ tức cho nhà đầu tư

Cập nhật 6 ngày trước

Việc công ty trả cổ tức thể hiện tình hình tài chính của họ. Khi một cổ phiếu chi trả cổ là tín hiệu cho thấy công ty đó đang làm ăn tốt, đặc biệt khi công ty trả cổ tức bằng tiền mặt chứng tỏ họ có dòng tiền dồi dào để thực hiện điều này. Ngoài ra các cổ phiếu trả cổ tức có thể tạo ra nguồn thu nhập trong ngắn hạn hoặc muốn tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu mà không phải đầu tư thêm.

Một lưu ý quan trọng là nhà đầu tư cần mua trước ngày giao dịch không hưởng quyền, tức là ngày mà nếu mua vào cổ phiếu thì sẽ không được hưởng cổ tức. Danh sách này sẽ được Stag cập nhật hàng tuần để nhà đầu tư có thể tổng hợp các cổ phiếu sắp chi trả cổ tức mới nhất.

3 mã cổ phiếu

Lưu ý các thông tin chứng khoán từ STAG được cung cấp từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu uy tín. Các ý tưởng này chỉ nhằm để tham khảo và không phải là lời khuyên về đầu tư từ STAG. Bạn không nên mua, bán dựa trên các ý tưởng này mà không tự nghiên cứu.

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.