Phân tích đầu tư tài chính, chứng khoán

Giải pháp phân tích đầu tư tài chính, chứng khoán dành cho người mới

Tài chính trong lòng bàn tay

Đến với Stag, nhà đầu tư sẽ được trang bị kiến thức đầu tư tài chính và chứng khoán từ cơ bản đến phức tạp với ngôn ngữ dễ hiểu, thiết kế bài học hấp dẫn bằng các công cụ: audio, video, trò chơi, trắc nghiệm, thử thách...

Không còn bị cảm xúc chi phối

Dựa trên dữ liệu và công nghệ AI, Stag tập trung phân tích khẩu vị rủi ro, tâm lý thị trường để đề xuất chiến lược phù hợp cho nhà đầu tư, đồng thời giúp nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả với khả năng sinh lời tốt.

Cập nhật thị trường nhanh chóng

Thông qua Stag, nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quát về diễn biến thị trường tài chính-kinh tế trong và ngoài nước, để từ đó hiểu rõ các sự kiện ảnh hưởng đến danh mục đầu tư và có thể đưa ra quyết định kịp thời.