Danh sách các quỹ mở trên thị trường Việt Nam

VNDAF
Quỹ mở VNDAF

7 Ngày %

-4.46%

1 Năm %

-8.79%

Giá

13.612 ₫
VLBF
Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VLBF)

7 Ngày %

+0.10%

1 Năm %

+5.27%

Giá

10.543 ₫
VIBF
Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF)

7 Ngày %

-3.52%

1 Năm %

-2.26%

Giá

14.484 ₫
SSIBF
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI (SSIBF)

7 Ngày %

+0.19%

1 Năm %

+6.72%

Giá

13.608 ₫
VEOF
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF)

7 Ngày %

-6.10%

1 Năm %

-6.80%

Giá

22.869 ₫
VCAMBF
Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt (VCAMBF)

7 Ngày %

+0.00%

1 Năm %

-7.78%

Giá

14.775 ₫
VESAF
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (VESAF)

7 Ngày %

-6.16%

1 Năm %

-8.83%

Giá

22.423 ₫
DCIP
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC – DCIP

7 Ngày %

+0.01%

1 Năm %

+6.82%

Giá

10.112 ₫
DCBC
Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DC – DCBC

7 Ngày %

-7.73%

1 Năm %

-22.86%

Giá

21.534 ₫
VFF
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF)

7 Ngày %

+0.17%

1 Năm %

+8.31%

Giá

20.261 ₫
VFMVSF
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam – VFMVSF

7 Ngày %

-4.38%

1 Năm %

-10.08%

Giá

12.112 ₫
DCBF
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DC – DCBF

7 Ngày %

+0.14%

1 Năm %

+7.99%

Giá

23.584 ₫
DCDS
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC – DCDS

7 Ngày %

-8.00%

1 Năm %

-23.98%

Giá

55.268 ₫
SSI-SCA
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI (SSI-SCA)

7 Ngày %

-6.54%

1 Năm %

-10.57%

Giá

26.973 ₫
VLGF
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

7 Ngày %

-4.65%

1 Năm %

-11.17%

Giá

8.883 ₫
Lưu ý các thông tin chứng khoán từ STAG được cung cấp từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu uy tín. Các ý tưởng này chỉ nhằm để tham khảo và không phải là lời khuyên về đầu tư từ STAG. Bạn không nên mua, bán dựa trên các ý tưởng này mà không tự nghiên cứu.

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.