12/9: Chính thức được giao dịch lô lẻ, nhà đầu tư cần chú ý gì?

Ngày 12.9, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ. Hiện các công ty chứng khoán đã sẵn sàng cho phương thức mua bán này.

12/9: Chính thức được giao dịch lô lẻ, nhà đầu tư cần chú ý gì?

Theo hướng dẫn của HoSE, giao dịch lô lẻ là giao dịch chứng khoán có khối lượng đặt lệnh từ 1 - 99 chứng khoán, được áp dụng đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền.

Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ qua công ty chứng khoán tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn. Ví dụ, nhà đầu tư có 1.099 cổ phiếu VIC, sẽ đặt 2 lệnh bán gồm: lệnh bán 1.000 cổ phiếu VIC theo phương thức thông thường và lệnh bán 99 cổ phiếu VIC theo phương thức lô lẻ.

Công ty chứng khoán MBS, cũng cho biết về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn. Giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận, cụ thể thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục 9 giờ 15 - 11 giờ 30 và 13 giờ - 14 giờ 30.

Theo hướng dẫn, nhà đầu tư chỉ được sử dụng lệnh giới hạn đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ. Việc sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ theo quy tắc tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Về mức phí, theo quy định tại Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17.11.2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các công ty chứng khoán quyết định mức giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm nhưng tối đa 0,45% giá trị giao dịch.