Bảo hiểm sức khỏe (Health insurance)

Bảo hiểm sức khỏe (Health insurance)

Bảo hiểm sức khỏe là một loại bảo hiểm chi trả các chi phí y tế, phẫu thuật và đôi khi cả chi phí nha khoa cho người được bảo hiểm. Nó có thể hoàn trả người được bảo hiểm các khoản chi phí phát sinh từ bệnh hoặc thương tích, hoặc trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ y tế. Thường thì nó được bao gồm trong các gói phúc lợi của người lao động như một cách để thu hút những nhân viên chất lượng cao.
Bảo hiểm sức khỏe cung cấp sự bảo đảm tài chính cho các khoản chi phí y tế như viện phí, thuốc, chăm sóc phòng ngừa và các dịch vụ y tế khác. Mất bảo hiểm sức khỏe có thể dẫn đến chi phí tự túc cho việc điều trị y tế cực kỳ đắt đỏ, gây khó khăn tài chính.