Quan hệ nhà đầu tư (Investor relations-IR)

Quan hệ nhà đầu tư (Investor relations-IR)

Quan hệ nhà đầu tư là một bộ phận quan trọng tại các công ty đại chúng vừa và lớn. IR cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chính xác về các vấn đề của công ty. Việc này sẽ giúp cho những nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có đủ thông tin để đưa ra quyết định liệu có nên đầu tư vào công ty này hay không.
IR giúp đảm bảo cổ phiếu của một công ty đại chúng được giao dịch một cách công bằng, bằng việc cung cấp những thông tin quan trọng để giúp nhà đầu tư xác định được là công ty này có phải là khoản đầu tư phù hợp với nhu cầu của họ không.