Nới lỏng định lượng (Quantitative Easing)

Nới lỏng định lượng (Quantitative Easing)

QE là một chính sách tiền tệ phi truyền thống được ngân hàng trung ương áp dụng để kích thích tăng trưởng kinh tế bằng cách tăng cung tiền.

Trong thời kỳ suy thoái, khi các phương pháp truyền thống, như giảm lãi suất, không đem lại kết quả kinh tế mong muốn, ngân hàng trung ương có thể bơm tiền trực tiếp vào nền kinh tế bằng cách mua trái phiếu chính phủ và các tài sản tài chính khác, làm tăng cung tiền. Do đó, QE giúp giảm lãi suất dài hạn, hỗ trợ cho việc cho vay và khuyến khích tiêu dùng và đầu tư, dẫn đến phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cần thiết phải theo dõi và quản lý công cụ này một cách hiệu quả, nếu không, nó có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn như lạm phát và bong bóng tài sản, gây ra sự không ổn định kinh tế trong dài hạn.