Trái chủ (Bondholder)

Trái chủ (Bondholder)

Trái chủ là người cho nhà phát hành vay tiền thông qua việc mua trái phiếu. Đổi lại, các trái chủ nhận được các khoản thanh toán lãi không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và khoản vốn gốc khi trái phiếu đáo hạn.
Lợi ích của việc đầu tư vào trái phiếu là trái chủ nhận được các khoản thu nhập cố định và an toàn hơn so với đầu tư vào cổ phiếu. Trái chủ cũng được ưu tiên thanh toán khi công ty phá sản, trước các cổ đông thông thường. Một số loại trái phiếu đô thị cũng được miễn thuế đối với lãi suất nhận được.
Tuy nhiên, việc đầu tư vào trái phiếu cũng đi kèm với một số rủi ro. Trái chủ phải đối mặt với rủi ro lãi suất, khi lãi suất thị trường tăng. Các trái phiếu doanh nghiệp có thể có rủi ro tín dụng và rủi ro vỡ nợ nếu nhà phát hành gặp khó khăn tài chính. Ngoài ra, nếu lạm phát vượt quá lãi suất coupon, trái phiếu có thể không đảm bảo bảo vệ giá trị thực của khoản đầu tư. Khi lãi suất thị trường vượt quá lãi suất coupon, giá trị trái phiếu trên thị trường thứ cấp có thể giảm.