BCG

HOSE

CTCP Bamboo Capital

Thông tin tổng quan

Ngành

Tài chính đặc biệt

Tài chính

Giá tham chiếu

12.100 ₫

Khối lượng hôm nay

5,943,200

Giá mở cửa hôm nay

12.050 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

12.300 ₫

So sánh toàn thị trường

BCG

1.65%

Dịch vụ tài chính

1.38%

VNINDEX

0.54%

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.