CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng (UPCOM: BHP)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Xí nghiệp Nước đá Việt Hoa được thành lập ngày 15/06/1960- Năm 1978, đổi tên thành Xí nghiệp nước ngọt Hải Phòng- Năm 1990, đổi tên thành Nhà máy Bia nước ngọt Hải Phòng- Năm 1993, đổi tên thành Nhà máy bia Hải Phòng- Năm 1995, đổi thành CTy Bia Hải Phòng- Ngày 23/09/2004, chuyển đổi sang hình thức CTCP- Tháng 10/2005, chuyển nhượng phần vốn Nhà nước cho TCTy Bia rượu nước giải khát Hà Nội và sau đo đổi tên thành CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Ngành

Hàng Tiêu dùng
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của STAG

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

STAG hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.