Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần (UPCOM: LLM)

Thông tin tổng quan

- TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là LILAMA) trước đây là doanh nghiệp do Bộ Xây dựng sở hữu 100% vốn điều lệ- Ngày 01/12/1960, Công ty Lắp máy được ra đời- Ngày 11/10/1979, Công ty Lắp máy chuyển sang hoạt động theo mô hình Liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy- Ngày 01/12/1995, chuyển mô hình hoạt động từ Liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy thành TCT Lắp máy Việt Nam- Năm 2006, LILAMA được chọn là nhà Tổng thầu EPC- Năm 2010, LILAMA chuyển đổi sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước theo Quyết định số 93/TĐSĐ-HĐQT ngày 30/06/2010 của HĐQT Tập đoàn Sông Đà- Năm 2012, Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà đã chuyển quyền và nghĩa vụ sở hữu vốn Nhà nước tại LILAMA về Bộ Xây dựng theo Quyết định số 913/QĐ-BXD ngày 18/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng- Ngày 06/04/2016, chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP- Ngày 16/08/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 15.000 đ/CP.

Tài chính

Giá tham chiếu

9.300 ₫

Khối lượng hôm nay

1,400

Giá mở cửa hôm nay

9.900 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

9.900 ₫

So sánh toàn thị trường

LLM

6.45%

Hàng hóa & Dịch vụ công nghiệp

-0.24%

VNINDEX

-3.17%

Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.