CTCP Môi trường & Công trình đô thị Bắc Ninh (UPCOM: MBN)

Thông tin tổng quan

- Ngày 31/07/1993 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc ra quyết định thành lập Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh.- Ngày 11/03/1998 đổi tên thành Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh.- Ngày 24/11/2006 chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV.- Ngày 03/07/2017 chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP.- Ngày 03/10/2018, là ngày dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,000 đ/CP.

Ngành

Công nghiệp
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của STAG

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

STAG hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.