CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh (UPCOM: MDA)

Thông tin tổng quan

- Ngày 242/1/1998 Xí nghiệp môi trường đô thị Đông Anh được thành lập.- Ngày 15/02/2017 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần- Ngày 10/01/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.000 đ/CP.

Ngành

Công nghiệp
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của STAG

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

STAG hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.