CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân CTy là một bộ phận Cáp treo trực thuộc CTy Du lịch Tây Ninh, bộ phận này chính thức đi vào hoạt động ngày 08/03/1998- Ngày 10/01/2001: CTCP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh chính thức đi vào hoạt động- Ngày 10/03/016: Ngày giao dịch cuối cùng của TCT trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên là 56,800 đồng/CP- Ngày 11/03/2016: TCT hủy niêm yết trên HNX- Ngày 14/01/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuân niêm yết trên HOSE- Ngày 22/03/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của TCT trên HOSE với giá đóng cửa cuối phiên là 57,000 đồng/CP

Ngành

Dịch vụ Tiêu dùng
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.