CTCP Thành An 77 (UPCOM: X77)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Công ty Xi măng 77 - Ngày 13/10/1977 đổi tên thành Công ty 77 - Ngày 23/11/2004 CT được chuyển thành CTCP 77 với số VĐL ban đầu là 12.093.000.000 đồng - Năm 2015, CT được đổi tên thành CTCP Thành An 77 - Ngày 17/02/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 500đ/cp.

Ngành

Công nghiệp
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.