Danh sách cổ phiếu trên sàn chứng khoán

LM8
CTCP Lilama 18

7 Ngày %

-3.42%

1 Năm %

-6.22%

Giá

11.300 ₫
DZM
CTCP Cơ điện Dzĩ An

7 Ngày %

-7.55%

1 Năm %

-47.87%

Giá

4.900 ₫
BRR
CTCP Cao su Bà Rịa

7 Ngày %

-20.10%

1 Năm %

+4.83%

Giá

16.700 ₫
SD1
CTCP Sông Đà 1

7 Ngày %

-11.76%

1 Năm %

+15.38%

Giá

1.500 ₫
SAC
CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

7 Ngày %

-18.18%

1 Năm %

-22.04%

Giá

8.100 ₫
TKG
CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

7 Ngày %

+0.00%

1 Năm %

+16.70%

Giá

13.000 ₫
HPI
CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước

7 Ngày %

-12.76%

1 Năm %

-28.45%

Giá

17.100 ₫
WTC
CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin

7 Ngày %

-23.19%

1 Năm %

-73.43%

Giá

10.600 ₫
STG
CTCP Kho vận Miền Nam

7 Ngày %

+1.51%

1 Năm %

+3.07%

Giá

26.900 ₫
TV1
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1

7 Ngày %

-1.68%

1 Năm %

+69.57%

Giá

11.700 ₫
SPV
CTCP Thủy Đặc sản

7 Ngày %

-3.31%

1 Năm %

+36.72%

Giá

17.500 ₫
TA9
CTCP Xây lắp Thành An 96

7 Ngày %

-14.02%

1 Năm %

+20.20%

Giá

14.100 ₫
BLI
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

7 Ngày %

-18.75%

1 Năm %

-20.25%

Giá

13.000 ₫
CMN
CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket

7 Ngày %

-3.78%

1 Năm %

+25.00%

Giá

53.500 ₫
HEJ
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

7 Ngày %

-9.85%

1 Năm %

-45.37%

Giá

18.300 ₫
TN1
CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

7 Ngày %

-1.98%

1 Năm %

-32.33%

Giá

24.700 ₫
KCB
CTCP khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng

7 Ngày %

-7.69%

1 Năm %

-40.00%

Giá

6.000 ₫
BXH
CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng

7 Ngày %

+8.59%

1 Năm %

+24.89%

Giá

13.900 ₫
GND
CTCP Gạch ngói Đồng Nai

7 Ngày %

-12.91%

1 Năm %

-6.15%

Giá

29.000 ₫
QCC
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

7 Ngày %

+0.00%

1 Năm %

+16.25%

Giá

9.300 ₫
Lưu ý các thông tin chứng khoán từ STAG được cung cấp từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu uy tín. Các ý tưởng này chỉ nhằm để tham khảo và không phải là lời khuyên về đầu tư từ STAG. Bạn không nên mua, bán dựa trên các ý tưởng này mà không tự nghiên cứu.

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.