Stock Edu by STAG

Stock Edu by STAG

Quy tắc ứng xử cộng đồng trong ứng dụng Stock Edu của STAG

Các ứng dụng và trang web của Công ty Cổ Phần STAG Việt Nam (gọi tắt là “STAG”) được xây dựng nhằm mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng – bất kỳ cá nhân, tổ chức nào truy cập ứng dụng, website hoặc trang mạng xã hội liên kết của STAG; giúp người dùng có thể tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, thử nghiệm, đầu tư, và trao đổi thông tin một cách cởi mở với cộng đồng các người dùng và nhà đầu tư khác. STAG khuyến khích sự cởi mở và chia sẻ ý kiến cá nhân của mỗi người dùng. Tuy nhiên, STAG cũng
Sự kiệnStock Edu by STAG

Stock Edu by STAG - Ứng dụng học và đầu tư chứng khoán ảo

Tháng 9 vừa qua, đội ngũ Stag vừa cho ra mắt ứng dụng học và đầu tư chứng khoán ảo Stock Edu dành cho người mới bắt đầu. Đây là ứng dụng tích hợp việc học và thực hành đầu tư ảo ngay trên 1 ứng dụng, giúp người học có thể học đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả. Đặc biệt, trong tương lai, ứng dụng còn tích hợp chức năng phân tích thị trường giúp người dùng ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. TẢI ỨNG DỤNG HỌC VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN STOCK EDU Trong những năm vừa qua, theo thống kê của các t