Bear Market

Tại sao có tên là Bear Market? Thị trường con gấu? Tên gọi này được ví von so sánh với hình ảnh của một cuộc tổng tấn công chí mạng từ trên xuống dưới của một bầy gấu.

Thực tế, khi một thị trường kinh tế yếu, chậm tăng trưởng và có xu hướng đi xuống sẽ có nguy cơ tạo ra thị trường gấu này. Khi thị trường con gấu xuất hiện, chúng sẽ gây nên những ảnh hưởng xấu đến thu nhập, tỷ lệ việc làm, lợi nhuận và năng suất sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.