Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng này quy định mối quan hệ và trách nhiệm của Stag và Người Dùng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ được cung cấp bởi Stag trên trang web stag.vn, cũng như ứng dụng di động

Giải thích thuật ngữ

 1. “Người Dùng” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang website, ứng dụng di động dưới mọi hình thức.
 2. “Website, Ứng dụng di động” là trang web https://stag.vn, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của Stag.
 3. Điều khoản là những điều kiện và điều khoản mà người truy cập trang web https://stag.vn cần tuân thủ.
 4. Trước khi sử dụng các dịch vụ tại Website, Ứng dụng di động stag.vn cũng như là ứng dụng di động của Stag quý vị nên tham khảo và đồng ý với các quy định dưới đây

Điều 1: Quy định về bản quyền

Tất cả các thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website, Ứng dụng di động https://stag.vn bao gồm nhưng không giới hạn mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của Stag, trừ trường hợp do chính Stag công bố khác đi, và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam.

Điều 2: Quy định sử dụng

 1. 2.1. Stag nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website, Ứng dụng di động, bao gồm việc lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website, Ứng dụng di động và các quy định về tính bảo mật mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Stag.
 2. 2.2. Người Dùng cần biết rằng Stag có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà Người Dùng cung cấp thông qua Website, Ứng dụng di động này đến bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc đối tác cung cấp thông tin của Stag hoặc bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào được Người Dùng đồng ý và khi Stag có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.
 3. 2.3. Người Dùng đồng ý việc Stag kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website, Ứng dụng di động này.
 4. 2.4. Trong trường hợp việc truy cập một số phần của Website, Ứng dụng di động này yêu cầu thông tin định danh (user identification) và mật khẩu (password), Người Dùng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình.

Điều 3: Từ chối bảo đảm

 1. 3.1. Các thông tin trên Website, Ứng dụng di động được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất nhưng chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin thuần túy. Stag không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, tính cập nhật hoặc tính chính xác hoặc độ sẵn sàng liên tục của thông tin cũng như các thiệt hại, mất mát do việc sử dụng Website, Ứng dụng di động gây ra. Stag tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trong bất kỳ 1 tình huống nào xảy ra đối với Người Dùng trong việc sử dụng những thông tin trên Website, Ứng dụng di động để đầu tư.
 2. 3.2. Stag hoặc người được ủy quyền của Stag có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ trên Website, Ứng dụng di động mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Dùng về những thay đổi đó.
 3. 3.3. Website, Ứng dụng di động này chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính, không nhằm mục đích giới thiệu hay chào mời mua hay bán, hay dự định chào mua hay bán bất cứ sản phẩm tài chính, chứng khoán hay công cụ tài chính, hoặc để tham gia vào bất cứ giao dịch cụ thể nào hay các phương tiện của người sử dụng. Stag không thực hiện bất cứ hình thức phân phối hoặc mời chào nào đến Người Dùng trong việc sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website, Ứng dụng di động.
 4. 3.4. Stag không có bảo đảm rằng hoạt động của Website, Ứng dụng di động không bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Các vấn đề truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống và các vấn đề khác do quá nhiều người truy cập Internet dẫn đến ngừng hoạt động, hoạt động chậm chạp hay bị giới hạn khả năng, Người Dùng có thể gặp khó khăn khi truy cập Website, Ứng dụng di động hay liên hệ với Stag qua Internet hay các dịch vụ điện tử và không dây khác, Stag không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra do sử dụng và kết nối thông tin trên Website, Ứng dụng di động nêu trên.
 5. 3.5. Website, Ứng dụng di động cung cấp những đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba. Stag cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng do đó Stag không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link nào chứa một trang web được kết nối với Trang web của Stag. Stag cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung điện tử nào được cung cấp bởi bên thứ ba.

Điều 4: Sự xâm phạm bản quyền

 1. 4.1. Việc Người Dùng sử dụng Website, Ứng dụng di động này và sử dụng và truy cập bất kỳ tính năng hay nội dung nào trên Website, Ứng dụng di động không cấp hoặc chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu hoặc lợi ích nào cho Người Dùng liên quan đến Website, Ứng dụng di động và các nội dung tính năng nào trên Website, Ứng dụng di động. Stag cấp quyền truy cập nội dung và sử dụng tính năng cho Người Dùng trong Website, Ứng dụng di động. Stag không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc sử dụng Website, Ứng dụng di động của Người Dùng khác nêu trên không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.
 2. 4.2. Stag sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Trang web, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Website, Ứng dụng di động.
 3. 4.3. Trong quá trình sử dụng Website, Ứng dụng di động, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website, Ứng dụng di động hay cho Stag hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Stag có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của Stag để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.

Điều 5: Luật áp dụng và Thẩm quyền

 1. Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
 2. Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Website, Ứng dụng di động đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 6: Quy định đối với Người Dùng đăng ký thành viên hoặc nhận bản tin

 1. Khi Người Dùng đăng ký thành viên hoặc nhận bản tin, Stag yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email.
 2. Người Dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin đã cung cấp là chính xác và luôn cập nhật.
 3. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào Người Dùng cung cấp là không chính xác hoặc không cập nhật, Stag có quyền hủy đăng ký của Người Dùng.
 4. Người Dùng chỉ được sử dụng các dịch vụ của Stag cho mục đích cá nhân và không thương mại, ngoại trừ các trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản giữa Người Dùng và Stag.
 5. Trong mọi trường hợp, Người Dùng không được phép chia sẻ thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình với người khác, hoặc chia sẻ lại nội dung của Stag dưới bất kỳ hình thức nào.
 6. Stag có thể theo dõi địa chỉ IP và lượt tải xuống của Người Dùng để xác định việc sử dụng nội dung sai mục đích và vi phạm điều khoản chính sách của Stag.
 7. Stag có quyền hủy đăng ký thành viên của Người Dùng nếu phát hiện tài khoản thành viên được truy cập bởi một bên thứ ba không phải là Người Dùng.