Chỉ số tâm lý nhà đầu tư

Sợ hãi và Tham lam là hai tâm lý chính của nhà đầu tư cổ phiếu. Stag kết hợp “Chỉ số Tham lam và Sợ hãi” của CNNMoney, dữ liệu lớn và công nghệ AI để thiết kế công cụ đo lường tâm lý nhà đầu tư chuyên biệt cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giới thiệu

Sợ hãi và Tham lam là hai tâm lý chính của nhà đầu tư cổ phiếu. Stag kết hợp “Chỉ số Tham lam và Sợ hãi” của CNNMoney, dữ liệu lớn và công nghệ AI để thiết kế công cụ đo lường tâm lý nhà đầu tư chuyên biệt cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số tâm lý nhà đầu tư Stag được đo lường hàng ngày theo từng phiên giao dịch. Chỉ số này được dùng để quan sát xu hướng đầu tư của thị trường, và từ đó giúp đánh giá xem thị trường chứng khoán có đang được định giá hợp lý hay không.

Các yếu tố tạo nên chỉ số tâm lý nhà đầu tư

Chỉ báo Momentum

Chỉ báo Momentum là cho biết giá của chứng khoán thay đổi nhanh hay chậm. Chỉ báo Momentum thường đươc dùng để phản ánh xu hướng, từ đó các nhà đầu tư có thể đánh giá tình hình thị trường hiện tại.

Chỉ báo Momentum được Stag đo lường theo Chỉ số VN30 (*) so với Đường trung bình giá 125 ngày của nó.

VN30 và đường trung bình 125 ngày
Cập nhật 53 năm trước

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI sẽ cho biết giá cổ phiếu thay đổi nhiều hay ít, trong vòng một năm (tương đương 52 tuần). Chỉ số càng cao nhà đầu tư nên xem xét bán và ngược lại chỉ số càng thấp nhà đầu tư nên mua vào.

Stag tính toán chỉ báo này theo tỷ lệ giữa số cổ phiếu VN30 đạt mức giá cao nhất trong 52 tuần so với số cổ phiếu đạt mức giá thấp nhất trong 52 tuần trên Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Tỷ lệ cổ phiếu giá cao thấp trong 52 tuần
Cập nhật 53 năm trước

Chỉ báo Volatility

Chỉ báo Volatility sẽ cho biết giá cổ phiếu biến động nhiều hay ít trong một phiên. Trong hầu hết các trường hợp, độ biến động càng cao thì rủi ro càng lớn nhưng cơ hội sinh lời cũng nhiều hơn.

Stag tính toán chỉ báo này dựa trên độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu VN30 trong vòng 10 ngày giao dịch. Nếu biến động lớn hơn 3-5%, thị trường đang sợ hãi; và ngược lại là tham lam.

Độ phân tán của VN30 trong 125 ngày & 50 ngày
Cập nhật 53 năm trước

Chỉ báo Market Breadth

Chỉ báo Market Breadth phân tích số cổ phiếu tăng so với số cổ phiếu giảm, từ đó giúp xác định hướng di chuyển của thị trường. Thông thường, chỉ số này tăng đồng nghĩa với sự đi lên của nhiều cổ phiếu, thể hiển thị trường tham lam.

Stag tính toán chỉ báo này dựa trên độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu VN30 trong vòng 10 ngày giao dịch. Nếu biến động lớn hơn 3-5%, thị trường đang sợ hãi; và ngược lại là tham lam.

Tỷ lệ số lượng cổ phiếu tăng Vs số lượng giảm
Cập nhật 53 năm trước

"Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi".

Warrent Buffet

Các ý tưởng đầu tư cho người mới bắt đầu

Xem thêm

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.