CTCP XD Coteccons (HOSE: CTD)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Bộ phận Khối xây lắp thuộc CTy Kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng - TCty Vật liệu xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng - Năm 2004 chính thức hoạt động theo hình thức CTCP

Ngành

Công nghiệp

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu CTD có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 38.5%

Sức khỏe tài chính
42.9%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
0%
Hiệu quả hoạt động
0%
Định giá
83.3%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu CTD như sau:

⭐️ So sánh P/E với thị trường: CTD có P/E (-73.62) tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
⭐️ So sánh P/E với ngành: CTD có P/E (-73.62) tốt so sánh với P/E của ngành (19.34)
⭐️ Chi trả cổ tức: CTD chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 6 năm gần đây
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: CTD có thu nhập ròng (24.01 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (10.0%)
👹 Tăng trưởng của biên lợi nhuận: CTD có biên lợi nhuận không đủ tốt, 2 năm liền kề là (0.06) và (0.03)
⭐️ Nợ ngắn hạn: CTD có nợ ngắn hạn (6799.39 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (13875.94 Tỷ)
👹 Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: CTD được định giá 54696.99 theo DCF cách biệt không đủ tốt so với giá thị trường 47350.0
👹 Bảo lãnh lãi vay: CTD có EBIT (38.15 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (534.83 Tỷ)
⭐️ Nợ dài hạn: CTD có nợ dài hạn (không xác định) và tài sản ngắn hạn (13875.94 Tỷ)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: CTD có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.84) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Dự báo cho ROE: CTD có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (0.0)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: CTD có dự báo cho Return on Assets là (0.0) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.02)
👹 Lợi nhuận so với ngành: CTD có lợi nhuận tăng trưởng (-92.82%) không đủ tốt so sánh với ngành là (-9.35%)
👹 Lợi nhuận so với thị trường: CTD có lợi nhuận tăng trưởng (-92.82%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: CTD có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-98.41%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (181.64%)
👹 Doanh thu so với ngành: CTD có doanh thu tăng trưởng (-37.64%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (-29.43%)
👹 Doanh thu so với thị trường: CTD có doanh thu tăng trưởng (-37.64%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 ROA so với ngành: CTD có Return on Assets (0.0) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.02)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: CTD có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: CTD chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.