Tổng CTCP ĐT PT XD (HOSE: DIG)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Nhà nghỉ Bộ xây dựng, được thành lập ngày 26/05/1990 theo Quyết định số 311/BXD-TCLD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Năm 2003, chính thức hoạt động theo mô hình CTy mẹ-CTy con- Ngày 13/03/2008, Công ty Đầu tư phát triển xây dựng chính thức trở thành Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

Ngành

Tài chính

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu DIG có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 50%

Sức khỏe tài chính
42.9%
Cổ tức
0%
Tăng trưởng
100%
Hiệu quả hoạt động
37.5%
Định giá
83.3%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu DIG như sau:

⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: DIG có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (204.38%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (-24.29%)
⭐️ Nợ dài hạn: DIG có nợ dài hạn (4295.45 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (11214.62 Tỷ)
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: DIG có lợi nhuận tăng trưởng (38.65%) tốt so sánh với ngành là (15.26%)
⭐️ Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): DIG có giá thị trường 26650.0 đang tốt so với 66085.4 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
⭐️ Nợ ngắn hạn: DIG có nợ ngắn hạn (4670.43 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (11214.62 Tỷ)
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: DIG có lợi nhuận tăng trưởng (38.65%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ So sánh P/E với ngành: DIG có P/E (18.81) tốt so sánh với P/E của ngành (39.47)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: DIG có PEG ratio (0.49) tốt
👹 So sánh P/E với thị trường: DIG có P/E (18.81) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
👹 Bảo lãnh lãi vay: DIG có EBIT (1281.56 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (731.85 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: DIG có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.24) và (0.33)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: DIG có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (1.26) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: DIG có dòng tiền không đủ tốt (3010.76 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (9382.65 Tỷ)
👹 Doanh thu so với ngành: DIG có doanh thu tăng trưởng (3.28%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (14.05%)
👹 Doanh thu so với thị trường: DIG có doanh thu tăng trưởng (3.28%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 ROA so với ngành: DIG có Return on Assets (0.06) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.06)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: DIG có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Chi trả cổ tức: DIG chi trả cổ tức tiền mặt không đủ tốt trong suốt 4 năm gần đây
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: DIG chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
👹 Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: DIG có thu nhập ròng (986.15 Tỷ) chi trả không đủ tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.