CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG)

Thông tin tổng quan

Tiền thân là Công Ty TNHH DVXD Đất Xanh được thành lập vào năm 2003.

Ngành

Tài chính

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu DXG có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 30.8%

Sức khỏe tài chính
28.6%
Cổ tức
0%
Tăng trưởng
0%
Hiệu quả hoạt động
25%
Định giá
66.7%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu DXG như sau:

👹 Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: DXG có PEG ratio (-0.05) không đủ tốt
⭐️ Doanh thu so với ngành: DXG có doanh thu tăng trưởng (249.03%) tốt so sánh với trung bình ngành là (14.05%)
⭐️ Nợ dài hạn: DXG có nợ dài hạn (1517.1 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (25255.04 Tỷ)
⭐️ Doanh thu so với thị trường: DXG có doanh thu tăng trưởng (249.03%) tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
⭐️ Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): DXG có giá thị trường 16350.0 đang tốt so với 55272.12 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
⭐️ Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: DXG được định giá 55272.12 theo DCF cách biệt tốt so với giá thị trường 16350.0
⭐️ So sánh P/E với ngành: DXG có P/E (16.68) tốt so sánh với P/E của ngành (39.47)
👹 So sánh P/E với thị trường: DXG có P/E (16.68) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
👹 Bảo lãnh lãi vay: DXG có EBIT (2516.02 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (1519.8 Tỷ)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: DXG có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (2.22) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: DXG có dòng tiền không đủ tốt (7007.61 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (19484.58 Tỷ)
👹 Dự báo cho ROE: DXG có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (-0.08)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: DXG có dự báo cho Return on Assets là (-0.02) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.06)
👹 Lợi nhuận so với ngành: DXG có lợi nhuận tăng trưởng (-333.44%) không đủ tốt so sánh với ngành là (15.26%)
👹 Lợi nhuận so với thị trường: DXG có lợi nhuận tăng trưởng (-333.44%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: DXG có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-1.8%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (0.45%)
👹 ROA so với ngành: DXG có Return on Assets (0.04) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.06)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: DXG có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Chi trả cổ tức: DXG chi trả cổ tức tiền mặt không đủ tốt trong suốt 3 năm gần đây
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: DXG chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
👹 Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: DXG có thu nhập ròng (1157.26 Tỷ) chi trả không đủ tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.