CTCP Gemadept (HOSE: GMD)

Thông tin tổng quan

Ngành

Dịch vụ kho bãi

Tài chính

Giá tham chiếu

48.450 ₫

Khối lượng hôm nay

236,900

Giá mở cửa hôm nay

48.250 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

47.650 ₫

So sánh toàn thị trường

GMD

-1.65%

Hàng hóa & Dịch vụ công nghiệp

0.81%

VNINDEX

0.12%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu GMD có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 34.6%

Sức khỏe tài chính
14.3%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
0%
Hiệu quả hoạt động
25%
Định giá
66.7%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu GMD như sau:

⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: GMD có thu nhập ròng (612.18 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (12.0%)
⭐️ Chi trả cổ tức: GMD chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 5 năm gần đây
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: GMD có lợi nhuận tăng trưởng (65.04%) tốt so sánh với ngành là (1.49%)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: GMD có PEG ratio (0.27) tốt
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: GMD có lợi nhuận tăng trưởng (65.04%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ So sánh P/E với ngành: GMD có P/E (17.75) tốt so sánh với P/E của ngành (36.47)
👹 Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: GMD được định giá 54352.97 theo DCF cách biệt không đủ tốt so với giá thị trường 47450.0
👹 So sánh P/E với thị trường: GMD có P/E (17.75) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
👹 Bảo lãnh lãi vay: GMD có EBIT (806.21 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (344.16 Tỷ)
👹 Nợ ngắn hạn: GMD có nợ ngắn hạn (2262.72 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (1689.48 Tỷ)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: GMD có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.7) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: GMD có dòng tiền không đủ tốt (2870.7 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (4412.25 Tỷ)
👹 Dự báo cho ROE: GMD có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (0.09)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: GMD có dự báo cho Return on Assets là (0.05) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.11)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: GMD có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-66.87%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (31.81%)
👹 Doanh thu so với ngành: GMD có doanh thu tăng trưởng (23.05%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (67.36%)
👹 Doanh thu so với thị trường: GMD có doanh thu tăng trưởng (23.05%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 ROA so với ngành: GMD có Return on Assets (0.06) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.11)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: GMD có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: GMD chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.