Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HOSE: HDB)

Thông tin tổng quan

Ngành

Ngân hàng thương mại truyền thống

Tài chính

Giá tham chiếu

16.500 ₫

Khối lượng hôm nay

2,828,900

Giá mở cửa hôm nay

17.000 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

16.800 ₫

So sánh toàn thị trường

HDB

1.82%

Ngân hàng

0.59%

VNINDEX

0.12%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu HDB có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 46.2%

Sức khỏe tài chính
14.3%
Cổ tức
0%
Tăng trưởng
100%
Hiệu quả hoạt động
50%
Định giá
83.3%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu HDB như sau:

⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: HDB có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (113.0%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (-17.22%)
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: HDB có lợi nhuận tăng trưởng (42.47%) tốt so sánh với ngành là (4.43%)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: HDB có PEG ratio (0.16) tốt
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: HDB có lợi nhuận tăng trưởng (42.47%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
👹 So sánh P/E với ngành: HDB có P/E (6.87) không đủ tốt so sánh với P/E của ngành (1.4)
👹 Bảo lãnh lãi vay: HDB có EBIT (8069.62 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (26955.09 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: HDB có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.46) và (0.53)
👹 Nợ ngắn hạn: HDB có nợ ngắn hạn (không xác định) và tài sản ngắn hạn (không xác định)
👹 Nợ dài hạn: HDB có nợ dài hạn (36372.56 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (không xác định)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: HDB có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (11.9) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: HDB có dòng tiền không đủ tốt (20355.05 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (345578.13 Tỷ)
👹 Doanh thu so với ngành: HDB có doanh thu tăng trưởng (13.13%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (29.18%)
👹 Doanh thu so với thị trường: HDB có doanh thu tăng trưởng (13.13%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: HDB có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Chi trả cổ tức: HDB chi trả cổ tức tiền mặt không đủ tốt trong suốt 1 năm gần đây
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: HDB chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
👹 Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: HDB có thu nhập ròng (6053.52 Tỷ) chi trả không đủ tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.