Tổng Cty PT Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC)

Thông tin tổng quan

- CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc được thành lập ngày 27/03/2002- CTy chính thức đi vào hoạt động từ tháng 04/2003

Ngành

Tài chính

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu KBC có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 46.2%

Sức khỏe tài chính
28.6%
Cổ tức
0%
Tăng trưởng
50%
Hiệu quả hoạt động
62.5%
Định giá
66.7%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu KBC như sau:

⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: KBC có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (4.84%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (-1.18%)
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: KBC có lợi nhuận tăng trưởng (249.19%) tốt so sánh với ngành là (15.26%)
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: KBC có lợi nhuận tăng trưởng (249.19%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ Doanh thu so với ngành: KBC có doanh thu tăng trưởng (98.04%) tốt so sánh với trung bình ngành là (14.05%)
⭐️ Nợ dài hạn: KBC có nợ dài hạn (5539.26 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (25684.22 Tỷ)
⭐️ Nợ ngắn hạn: KBC có nợ ngắn hạn (6511.12 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (25684.22 Tỷ)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: KBC có PEG ratio (0.34) tốt
⭐️ Doanh thu so với thị trường: KBC có doanh thu tăng trưởng (98.04%) tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 So sánh P/E với thị trường: KBC có P/E (84.86) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
👹 So sánh P/E với ngành: KBC có P/E (84.86) không đủ tốt so sánh với P/E của ngành (39.47)
👹 Bảo lãnh lãi vay: KBC có EBIT (1363.9 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (1303.61 Tỷ)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: KBC có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (1.2) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: KBC có dòng tiền không đủ tốt (3156.67 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (16712.98 Tỷ)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: KBC có dự báo cho Return on Assets là (0.04) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.06)
👹 ROA so với ngành: KBC có Return on Assets (0.03) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.06)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: KBC có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Chi trả cổ tức: KBC chi trả cổ tức tiền mặt không đủ tốt trong suốt 1 năm gần đây
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: KBC chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
👹 Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: KBC có thu nhập ròng (782.3 Tỷ) chi trả không đủ tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.