POW

HOSE

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Thông tin tổng quan

Ngành

Sản xuất & Phân phối Điện

Tài chính

Giá tham chiếu

12.550 ₫

Khối lượng hôm nay

11,444,100

Giá mở cửa hôm nay

12.500 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

12.350 ₫

So sánh toàn thị trường

POW

-1.59%

Điện, Nước, Xăng dầu & Khí đốt

0.49%

VNINDEX

0.54%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu POW có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 23.1%

Sức khỏe tài chính
28.6%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
0%
Hiệu quả hoạt động
0%
Định giá
33.3%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu POW như sau:

👹 Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: POW có PEG ratio (-0.88) không đủ tốt
⭐️ Chi trả cổ tức: POW chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 2 năm gần đây
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: POW có thu nhập ròng (1798.55 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (2.0%)
⭐️ Nợ dài hạn: POW có nợ dài hạn (3689.32 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (18420.18 Tỷ)
👹 Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: POW được định giá 14779.22 theo DCF cách biệt không đủ tốt so với giá thị trường 12850.0
👹 So sánh P/E với thị trường: POW có P/E (21.1) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (9.88)
👹 So sánh P/E với ngành: POW có P/E (21.1) không đủ tốt so sánh với P/E của ngành (12.27)
👹 Bảo lãnh lãi vay: POW có EBIT (2339.3 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (1898.45 Tỷ)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: POW có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.85) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: POW có dòng tiền không đủ tốt (24360.25 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (24339.07 Tỷ)
👹 Dự báo cho ROE: POW có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (0.06)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: POW có dự báo cho Return on Assets là (0.03) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.09)
👹 Lợi nhuận so với ngành: POW có lợi nhuận tăng trưởng (-23.95%) không đủ tốt so sánh với ngành là (8.41%)
👹 Lợi nhuận so với thị trường: POW có lợi nhuận tăng trưởng (-23.95%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (-7.52%)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: POW có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-6.39%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (1.66%)
👹 Doanh thu so với ngành: POW có doanh thu tăng trưởng (-17.39%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (4.82%)
👹 Doanh thu so với thị trường: POW có doanh thu tăng trưởng (-17.39%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (5.21%)
👹 ROA so với ngành: POW có Return on Assets (0.03) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.09)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: POW có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: POW chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.