Tổng Cty Điện lực Dầu khí VN - CTCP (HOSE: POW)

Thông tin tổng quan

- Là Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ thành lập ngày 15/05/2007- Ngày 06/03/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 14,900 đ/CP- Ngày 28/12/2018, ngày hủy đăng ký giao dịch của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trên sàn UPCoM- Ngày 14/01/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 14,900 đồng/CP.

Ngành

Tiện ích Cộng đồng

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu POW có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 26.9%

Sức khỏe tài chính
28.6%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
0%
Hiệu quả hoạt động
0%
Định giá
50%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu POW như sau:

👹 Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: POW có PEG ratio (-0.88) không đủ tốt
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: POW có thu nhập ròng (1798.55 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (2.0%)
⭐️ Chi trả cổ tức: POW chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 2 năm gần đây
⭐️ Nợ dài hạn: POW có nợ dài hạn (3689.32 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (18420.18 Tỷ)
👹 So sánh P/E với thị trường: POW có P/E (21.1) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
👹 So sánh P/E với ngành: POW có P/E (21.1) không đủ tốt so sánh với P/E của ngành (12.16)
👹 Bảo lãnh lãi vay: POW có EBIT (2339.3 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (1898.45 Tỷ)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: POW có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.85) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: POW có dòng tiền không đủ tốt (24360.25 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (24339.07 Tỷ)
👹 Dự báo cho ROE: POW có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (0.06)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: POW có dự báo cho Return on Assets là (0.03) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.09)
👹 Lợi nhuận so với ngành: POW có lợi nhuận tăng trưởng (-23.95%) không đủ tốt so sánh với ngành là (8.41%)
👹 Lợi nhuận so với thị trường: POW có lợi nhuận tăng trưởng (-23.95%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: POW có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-6.39%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (1.66%)
👹 Doanh thu so với ngành: POW có doanh thu tăng trưởng (-17.39%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (4.82%)
👹 Doanh thu so với thị trường: POW có doanh thu tăng trưởng (-17.39%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 ROA so với ngành: POW có Return on Assets (0.03) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.09)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: POW có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: POW chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.