Tổng CTCP Khoan & DV khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Xí nghiệp DV kỹ thuật dầu khí biển – PTSC Offshore, trực thuộc CTy DV Kỹ thuật dầu khí (PTSC)- Ngày 15/02/2006, PV Drilling chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí- Ngày 11/05/2007, chuyển đổi thành TCTy cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí

Ngành

Dầu khí

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu PVD có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 19.2%

Sức khỏe tài chính
42.9%
Cổ tức
0%
Tăng trưởng
0%
Hiệu quả hoạt động
0%
Định giá
33.3%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu PVD như sau:

⭐️ So sánh P/E với thị trường: PVD có P/E (-285.83) tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
⭐️ So sánh P/E với ngành: PVD có P/E (-285.83) tốt so sánh với P/E của ngành (-57.96)
👹 Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): PVD có giá thị trường 20000.0 đang không đủ tốt so với 14567.07 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
👹 Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: PVD được định giá 14567.07 theo DCF cách biệt không đủ tốt so với giá thị trường 20000.0
👹 Định giá thấp hơn công thức của Benjamin Graham: PVD có giá thị trường 20000.0 đang không đủ tốt so với 0.86, được tính toán theo công thức của Benjamin Graham Chương 11 - Nhà Đầu Tư Thông Minh (The Intelligent Investor)
👹 Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: PVD có PEG ratio (3.19) không đủ tốt
👹 Bảo lãnh lãi vay: PVD có EBIT (62.5 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (559.2 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: PVD có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.07) và (2121.74)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: PVD có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.53) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: PVD có dòng tiền không đủ tốt (-308566200000.0) chi trả cho tổng nợ (7169.17 Tỷ)
👹 Dự báo cho ROE: PVD có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (0.0)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: PVD có dự báo cho Return on Assets là (0.0) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.04)
👹 Lợi nhuận so với ngành: PVD có lợi nhuận tăng trưởng (-89.52%) không đủ tốt so sánh với ngành là (-36.66%)
👹 Lợi nhuận so với thị trường: PVD có lợi nhuận tăng trưởng (-89.52%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: PVD có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-90.11%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (78.34%)
👹 Doanh thu so với ngành: PVD có doanh thu tăng trưởng (-100.0%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (-17.89%)
👹 Doanh thu so với thị trường: PVD có doanh thu tăng trưởng (-100.0%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 ROA so với ngành: PVD có Return on Assets (0.0) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.04)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: PVD có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Chi trả cổ tức: PVD chi trả cổ tức tiền mặt không đủ tốt trong suốt 6 năm gần đây
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: PVD chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
👹 Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: PVD có thu nhập ròng (19.55 Tỷ) chi trả không đủ tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.