SSI

HOSE

CTCP Chứng khoán SSI

Thông tin tổng quan

Ngành

Môi giới chứng khoán

Tài chính

Giá tham chiếu

19.300 ₫

Khối lượng hôm nay

20,628,400

Giá mở cửa hôm nay

19.150 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

19.800 ₫

So sánh toàn thị trường

SSI

2.59%

Dịch vụ tài chính

1.38%

VNINDEX

0.54%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu SSI có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 53.8%

Sức khỏe tài chính
42.9%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
50%
Hiệu quả hoạt động
50%
Định giá
66.7%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu SSI như sau:

⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: SSI có lợi nhuận tăng trưởng (114.41%) tốt so sánh với thị trường là (-7.52%)
⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: SSI có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (106.59%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (-16.59%)
⭐️ Chi trả cổ tức: SSI chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 5 năm gần đây
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: SSI có thu nhập ròng (2695.91 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (10.0%)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: SSI có PEG ratio (0.09) tốt
⭐️ Doanh thu so với thị trường: SSI có doanh thu tăng trưởng (44.55%) tốt so sánh với thị trường là (5.21%)
⭐️ Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): SSI có giá thị trường 19750.0 đang tốt so với 41237.98 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
👹 So sánh P/E với thị trường: SSI có P/E (10.77) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (9.88)
👹 So sánh P/E với ngành: SSI có P/E (10.77) không đủ tốt so sánh với P/E của ngành (10.2)
👹 Bảo lãnh lãi vay: SSI có EBIT (3365.04 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (2857.57 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: SSI có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.73) và (0.89)
⭐️ Nợ dài hạn: SSI có nợ dài hạn (không xác định) và tài sản ngắn hạn (46539.6 Tỷ)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: SSI có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (2.59) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: SSI có dòng tiền không đủ tốt (4088.82 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (36635.54 Tỷ)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: SSI có dự báo cho Return on Assets là (0.07) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.1)
👹 Doanh thu so với ngành: SSI có doanh thu tăng trưởng (44.55%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (157.23%)
👹 ROA so với ngành: SSI có Return on Assets (0.05) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.1)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: SSI có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: SSI chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.