CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH)

Thông tin tổng quan

Ngành

Sản xuất ô tô

Tài chính

Giá tham chiếu

7.170 ₫

Khối lượng hôm nay

3,650,800

Giá mở cửa hôm nay

7.250 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

7.140 ₫

So sánh toàn thị trường

TCH

-0.42%

Ô tô & Phụ tùng

-1.59%

VNINDEX

0.12%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu TCH có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 46.2%

Sức khỏe tài chính
28.6%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
100%
Hiệu quả hoạt động
25%
Định giá
66.7%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu TCH như sau:

👹 Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: TCH có PEG ratio (-0.33) không đủ tốt
⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: TCH có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (220.9%) so với lịch sử lũy kế 3 năm (-32.2%)
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: TCH có thu nhập ròng (905.84 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (3.0%)
⭐️ Chi trả cổ tức: TCH chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 4 năm gần đây
⭐️ Nợ dài hạn: TCH có nợ dài hạn (281.39 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (9200.4 Tỷ)
⭐️ Nợ ngắn hạn: TCH có nợ ngắn hạn (1131.58 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (9200.4 Tỷ)
⭐️ Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): TCH có giá thị trường 9560.0 đang tốt so với 32248.63 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
⭐️ Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: TCH được định giá 32248.63 theo DCF cách biệt tốt so với giá thị trường 9560.0
⭐️ So sánh P/E với ngành: TCH có P/E (18.64) tốt so sánh với P/E của ngành (39.47)
👹 So sánh P/E với thị trường: TCH có P/E (18.64) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
👹 Bảo lãnh lãi vay: TCH có EBIT (1278.13 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (385.43 Tỷ)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: TCH có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.91) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: TCH có dòng tiền không đủ tốt (4536.31 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (4941.35 Tỷ)
👹 Lợi nhuận so với ngành: TCH có lợi nhuận tăng trưởng (-55.79%) không đủ tốt so sánh với ngành là (15.26%)
👹 Lợi nhuận so với thị trường: TCH có lợi nhuận tăng trưởng (-55.79%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
👹 Doanh thu so với ngành: TCH có doanh thu tăng trưởng (-37.64%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (14.05%)
👹 Doanh thu so với thị trường: TCH có doanh thu tăng trưởng (-37.64%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: TCH có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 4 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: TCH chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (-40.0%)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.