VPB

HOSE

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Thông tin tổng quan

Ngành

Ngân hàng thương mại truyền thống

Tài chính

Giá tham chiếu

18.000 ₫

Khối lượng hôm nay

15,853,300

Giá mở cửa hôm nay

18.200 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

18.000 ₫

So sánh toàn thị trường

VPB

0.56%

Ngân hàng

0.3%

VNINDEX

0.54%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu VPB có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 42.3%

Sức khỏe tài chính
14.3%
Cổ tức
0%
Tăng trưởng
50%
Hiệu quả hoạt động
50%
Định giá
83.3%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu VPB như sau:

⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: VPB có lợi nhuận tăng trưởng (7.87%) tốt so sánh với thị trường là (-7.52%)
⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: VPB có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (52.72%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (-10.04%)
👹 So sánh P/E với ngành: VPB có P/E (7.3) không đủ tốt so sánh với P/E của ngành (1.5)
👹 Bảo lãnh lãi vay: VPB có EBIT (14363.77 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (35968.24 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: VPB có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.61) và (0.68)
👹 Nợ ngắn hạn: VPB có nợ ngắn hạn (không xác định) và tài sản ngắn hạn (không xác định)
👹 Nợ dài hạn: VPB có nợ dài hạn (67653.72 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (không xác định)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: VPB có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (5.34) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: VPB có dòng tiền không đủ tốt (30842.04 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (461131.29 Tỷ)
👹 Dự báo cho ROE: VPB có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (0.15)
👹 Doanh thu so với ngành: VPB có doanh thu tăng trưởng (-2.93%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (29.18%)
👹 Doanh thu so với thị trường: VPB có doanh thu tăng trưởng (-2.93%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (5.21%)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: VPB có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Chi trả cổ tức: VPB chi trả cổ tức tiền mặt không đủ tốt trong suốt không xác định năm gần đây
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: VPB chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
👹 Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: VPB có thu nhập ròng (11233.13 Tỷ) chi trả không đủ tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (không xác định)

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.