CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE)

Thông tin tổng quan

Ngành

Phát triển & vận hành Bất động sản khác

Tài chính

Giá tham chiếu

28.750 ₫

Khối lượng hôm nay

3,690,300

Giá mở cửa hôm nay

28.850 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

28.900 ₫

So sánh toàn thị trường

VRE

0.52%

Bất động sản

-1.34%

VNINDEX

0.12%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu VRE có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 23.1%

Sức khỏe tài chính
57.1%
Cổ tức
0%
Tăng trưởng
0%
Hiệu quả hoạt động
0%
Định giá
33.3%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu VRE như sau:

👹 Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: VRE có PEG ratio (-1.11) không đủ tốt
⭐️ Nợ ngắn hạn: VRE có nợ ngắn hạn (2890.06 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (6826.58 Tỷ)
⭐️ Nợ dài hạn: VRE có nợ dài hạn (3137.92 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (6826.58 Tỷ)
👹 Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: VRE được định giá 26740.98 theo DCF cách biệt không đủ tốt so với giá thị trường 26000.0
👹 So sánh P/E với thị trường: VRE có P/E (49.95) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
👹 So sánh P/E với ngành: VRE có P/E (49.95) không đủ tốt so sánh với P/E của ngành (39.47)
👹 Bảo lãnh lãi vay: VRE có EBIT (1692.28 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (566.08 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: VRE có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.4) và (0.41)
👹 Khả năng chi trả nợ: VRE có dòng tiền không đủ tốt (5191.31 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (7257.49 Tỷ)
👹 Dự báo cho ROE: VRE có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (0.04)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: VRE có dự báo cho Return on Assets là (0.03) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.06)
👹 Lợi nhuận so với ngành: VRE có lợi nhuận tăng trưởng (-44.81%) không đủ tốt so sánh với ngành là (15.26%)
👹 Lợi nhuận so với thị trường: VRE có lợi nhuận tăng trưởng (-44.81%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: VRE có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-45.33%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (16.29%)
👹 Doanh thu so với ngành: VRE có doanh thu tăng trưởng (-29.27%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (14.05%)
👹 Doanh thu so với thị trường: VRE có doanh thu tăng trưởng (-29.27%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 ROA so với ngành: VRE có Return on Assets (0.03) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.06)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: VRE có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Chi trả cổ tức: VRE chi trả cổ tức tiền mặt không đủ tốt trong suốt 1 năm gần đây
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: VRE chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
👹 Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: VRE có thu nhập ròng (1314.51 Tỷ) chi trả không đủ tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.