CTCP Nước sạch Bắc Giang (UPCOM: BGW)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Đội Xây dựng công trình 76 thuộc Công ty Xây dựng tỉnh Hà Bắc được thành lập ngày 18/10/1976- Năm 1978, nâng cấp thành Xí nghiệp Điện nước Hà Bắc- Năm 1993, đổi thành Công ty Cấp thoát nước Hà Bắc- Năm 2005, đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang- Ngày 20/11/2015, chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Nước sạch Bắc Giang- Ngày 31/10/2017, Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.100 đ/CP.

Ngành

Tiện ích Cộng đồng
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của STAG

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

STAG hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.