CTCP XD DIC Holdings (HOSE: DC4)

Thông tin tổng quan

- Được thành lập từ năm 1994 với tên gọi là XN Kinh doanh vật tư xây dựng trực thuộc CT Xây dựng và dịch vụ du lịch (nay là TCT Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng)- Tháng 08/2000, đổi tên thành XN Xây dựng số 4- Tháng 12/2004 đổi tên thành CTCP DIC Số 4.- Ngày 22/06/2020 đổi tên thành CTCP Xây dựng DIC Holidngs- Ngày 12/10/2020 ngày hủy niêm yết trên HNX .- Ngày 20/10/2020 ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 13,500 đ/CP .

Ngành

Công nghiệp
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.