CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC)

Thông tin tổng quan

Ngành

Hóa chất hàng hóa khác

Tài chính

Giá tham chiếu

64.400 ₫

Khối lượng hôm nay

1,928,600

Giá mở cửa hôm nay

64.400 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

63.600 ₫

So sánh toàn thị trường

DGC

-1.24%

Hóa chất

0.86%

VNINDEX

0.12%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu DGC có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 80.8%

Sức khỏe tài chính
71.4%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
100%
Hiệu quả hoạt động
75%
Định giá
100%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu DGC như sau:

⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: DGC có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (174.57%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (-22.31%)
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: DGC có thu nhập ròng (2388.15 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (10.0%)
⭐️ Chi trả cổ tức: DGC chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 4 năm gần đây
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: DGC có PEG ratio (0.04) tốt
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: DGC có lợi nhuận tăng trưởng (163.4%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ So sánh P/E với ngành: DGC có P/E (6.25) tốt so sánh với P/E của ngành (31.25)
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: DGC có lợi nhuận tăng trưởng (163.4%) tốt so sánh với ngành là (35.08%)
⭐️ Dự báo ROA so sánh với ngành: DGC có dự báo cho Return on Assets là (0.46) tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.1)
⭐️ Khả năng chi trả nợ: DGC có dòng tiền tốt (9005.14 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (2443.73 Tỷ)
⭐️ ROA so với ngành: DGC có Return on Assets (0.28) tốt so sánh trung bình ngành là (0.1)
⭐️ Bảo lãnh lãi vay: DGC có EBIT (2637.11 Tỷ) tốt bảo lãnh khoản lãi vay (190.61 Tỷ)
⭐️ Nợ ngắn hạn: DGC có nợ ngắn hạn (2188.29 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (5997.35 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: DGC có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.22) và (0.33)
⭐️ Nợ dài hạn: DGC có nợ dài hạn (không xác định) và tài sản ngắn hạn (5997.35 Tỷ)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: DGC có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.4) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: DGC có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: DGC chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (-33.33%)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.