Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

Thông tin tổng quan

Ngành

Phân bón

Tài chính

Giá tham chiếu

43.050 ₫

Khối lượng hôm nay

1,014,700

Giá mở cửa hôm nay

43.450 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

42.950 ₫

So sánh toàn thị trường

DPM

-0.23%

Hóa chất

0.86%

VNINDEX

0.12%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu DPM có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 88.5%

Sức khỏe tài chính
85.7%
Cổ tức
100%
Tăng trưởng
100%
Hiệu quả hoạt động
75%
Định giá
100%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu DPM như sau:

⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: DPM có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (345.56%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (-31.17%)
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: DPM có thu nhập ròng (3117.13 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (10.0%)
⭐️ Chi trả cổ tức: DPM chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 3 năm gần đây
⭐️ Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: DPM chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng tốt (132.14%)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: DPM có PEG ratio (0.01) tốt
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: DPM có lợi nhuận tăng trưởng (350.9%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ Nợ dài hạn: DPM có nợ dài hạn (700.47 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (9519.58 Tỷ)
⭐️ So sánh P/E với ngành: DPM có P/E (2.95) tốt so sánh với P/E của ngành (31.25)
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: DPM có lợi nhuận tăng trưởng (350.9%) tốt so sánh với ngành là (35.08%)
⭐️ Nợ ngắn hạn: DPM có nợ ngắn hạn (2151.65 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (9519.58 Tỷ)
⭐️ Dự báo ROA so sánh với ngành: DPM có dự báo cho Return on Assets là (0.51) tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.1)
⭐️ So sánh P/E với thị trường: DPM có P/E (2.95) tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
⭐️ Khả năng chi trả nợ: DPM có dòng tiền tốt (11800.07 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (3402.44 Tỷ)
⭐️ Bảo lãnh lãi vay: DPM có EBIT (3799.47 Tỷ) tốt bảo lãnh khoản lãi vay (265.39 Tỷ)
⭐️ ROA so với ngành: DPM có Return on Assets (0.22) tốt so sánh trung bình ngành là (0.1)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: DPM có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.2) và (0.37)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: DPM có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.