HPG

HOSE

CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Thông tin tổng quan

Ngành

Sản xuất, chế biến thép

Tài chính

Giá tham chiếu

21.650 ₫

Khối lượng hôm nay

23,369,500

Giá mở cửa hôm nay

21.500 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

21.200 ₫

So sánh toàn thị trường

HPG

-1.62%

Tài nguyên cơ bản

-0.94%

VNINDEX

0.54%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu HPG có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 76.9%

Sức khỏe tài chính
71.4%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
100%
Hiệu quả hoạt động
62.5%
Định giá
100%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu HPG như sau:

⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: HPG có lợi nhuận tăng trưởng (156.34%) tốt so sánh với thị trường là (-7.52%)
⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: HPG có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (302.17%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (-29.38%)
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: HPG có thu nhập ròng (34478.14 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (5.0%)
⭐️ Chi trả cổ tức: HPG chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 5 năm gần đây
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: HPG có PEG ratio (0.03) tốt
⭐️ Doanh thu so với thị trường: HPG có doanh thu tăng trưởng (66.09%) tốt so sánh với thị trường là (5.21%)
⭐️ Nợ dài hạn: HPG có nợ dài hạn (13464.93 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (94154.86 Tỷ)
⭐️ So sánh P/E với ngành: HPG có P/E (4.66) tốt so sánh với P/E của ngành (15.7)
⭐️ Dự báo ROA so sánh với ngành: HPG có dự báo cho Return on Assets là (0.34) tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.1)
⭐️ So sánh P/E với thị trường: HPG có P/E (4.66) tốt so sánh với P/E thị trường (9.88)
⭐️ Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): HPG có giá thị trường 21800.0 đang tốt so với 45468.67 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: HPG có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.21) và (0.27)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: HPG có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.97) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Doanh thu so với ngành: HPG có doanh thu tăng trưởng (66.09%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (139.27%)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: HPG có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: HPG chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.