HSG

HOSE

CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Thông tin tổng quan

Ngành

Sản xuất, chế biến thép

Tài chính

Giá tham chiếu

14.800 ₫

Khối lượng hôm nay

7,236,100

Giá mở cửa hôm nay

14.750 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

14.800 ₫

So sánh toàn thị trường

HSG

0.00%

Tài nguyên cơ bản

-0.94%

VNINDEX

0.54%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu HSG có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 65.4%

Sức khỏe tài chính
57.1%
Cổ tức
0%
Tăng trưởng
100%
Hiệu quả hoạt động
62.5%
Định giá
100%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu HSG như sau:

⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: HSG có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (1093.71%) so với lịch sử lũy kế 3 năm (-56.24%)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: HSG có PEG ratio (0.02) tốt
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: HSG có lợi nhuận tăng trưởng (274.01%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ Nợ dài hạn: HSG có nợ dài hạn (1399.36 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (18655.16 Tỷ)
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: HSG có lợi nhuận tăng trưởng (274.01%) tốt so sánh với ngành là (78.84%)
⭐️ Dự báo ROA so sánh với ngành: HSG có dự báo cho Return on Assets là (0.42) tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.1)
⭐️ So sánh P/E với ngành: HSG có P/E (5.34) tốt so sánh với P/E của ngành (15.7)
⭐️ Khả năng chi trả nợ: HSG có dòng tiền tốt (44768.61 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (15802.15 Tỷ)
⭐️ Doanh thu so với thị trường: HSG có doanh thu tăng trưởng (76.99%) tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
⭐️ Dự báo cho ROE: HSG có dự báo tốt cho Return on Equity là (1.04)
⭐️ Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): HSG có giá thị trường 15000.0 đang tốt so với 32241.68 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
👹 Bảo lãnh lãi vay: HSG có EBIT (4915.48 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (1232.57 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: HSG có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.11) và (0.18)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: HSG có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (1.46) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Doanh thu so với ngành: HSG có doanh thu tăng trưởng (76.99%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (139.27%)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: HSG có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 4 năm (không xác định)
👹 Chi trả cổ tức: HSG chi trả cổ tức tiền mặt không đủ tốt trong suốt 4 năm gần đây
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: HSG chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
👹 Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: HSG có thu nhập ròng (4313.51 Tỷ) chi trả không đủ tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (không xác định)

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.