CTCP Lilama 69-3 (UPCOM: L63)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Công trường lắp máy Hà Bắc - Quảng Ninh thành lập năm 1961- Năm 1979, thành lập Xí nghiệp Lắp máy 69-4- Năm 1988, thành lập Xí nghiệp Lắp máy 69-3- Năm 1996, đổi tên thành CTy Lắp máy và Xây dựng 69-3- Ngày 06/03/2007, CTy cổ phần hóa thành CTCP Lilama 69-3- Ngày 06/10/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,000đ/CP.

Ngành

Công nghiệp
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của STAG

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

STAG hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.