NKG

HOSE

CTCP Thép Nam Kim

Thông tin tổng quan

Ngành

Sản xuất, chế biến thép

Tài chính

Giá tham chiếu

18.300 ₫

Khối lượng hôm nay

8,762,200

Giá mở cửa hôm nay

18.200 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

18.300 ₫

So sánh toàn thị trường

NKG

0.27%

Tài nguyên cơ bản

-0.94%

VNINDEX

0.54%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu NKG có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 80.8%

Sức khỏe tài chính
57.1%
Cổ tức
100%
Tăng trưởng
100%
Hiệu quả hoạt động
75%
Định giá
100%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu NKG như sau:

⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: NKG có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (3781.19%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (-59.94%)
⭐️ Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: NKG chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng tốt (233.33%)
⭐️ Chi trả cổ tức: NKG chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 4 năm gần đây
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: NKG có thu nhập ròng (2225.26 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (10.0%)
⭐️ Nợ dài hạn: NKG có nợ dài hạn (46.5 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (12215.6 Tỷ)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: NKG có PEG ratio (0.0) tốt
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: NKG có lợi nhuận tăng trưởng (653.64%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: NKG có lợi nhuận tăng trưởng (653.64%) tốt so sánh với ngành là (78.84%)
⭐️ Dự báo ROA so sánh với ngành: NKG có dự báo cho Return on Assets là (0.7) tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.1)
⭐️ So sánh P/E với ngành: NKG có P/E (3.23) tốt so sánh với P/E của ngành (15.7)
⭐️ Doanh thu so với thị trường: NKG có doanh thu tăng trưởng (143.72%) tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
⭐️ Dự báo cho ROE: NKG có dự báo tốt cho Return on Equity là (1.89)
⭐️ So sánh P/E với thị trường: NKG có P/E (3.23) tốt so sánh với P/E thị trường (10.37)
⭐️ Khả năng chi trả nợ: NKG có dòng tiền tốt (26465.57 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (9674.71 Tỷ)
⭐️ Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): NKG có giá thị trường 19000.0 đang tốt so với 42821.82 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
👹 Bảo lãnh lãi vay: NKG có EBIT (2562.03 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (754.63 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: NKG có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.05) và (0.15)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: NKG có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (1.69) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: NKG có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.