CTCP Công nghiệp TM Sông Đà (HNX: STP)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Xí nghiệp Sản xuất bao bì. Công ty Sông Đà 12 được thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 22/11/1996- Ngày 07/04/2003, Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức CTCP.- Công ty hiện đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã chứng khoán:STP)

Ngành

Công nghiệp
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.