CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC)

Thông tin tổng quan

Ngành

Nuôi trồng thủy hải sản

Tài chính

Giá tham chiếu

69.700 ₫

Khối lượng hôm nay

568,900

Giá mở cửa hôm nay

67.500 ₫

Giá đóng cửa hôm nay

70.000 ₫

So sánh toàn thị trường

VHC

0.43%

Thực phẩm - Đồ uống

0.23%

VNINDEX

0.12%

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu VHC có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 57.7%

Sức khỏe tài chính
57.1%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
50%
Hiệu quả hoạt động
37.5%
Định giá
83.3%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu VHC như sau:

⭐️ Chi trả cổ tức: VHC chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 5 năm gần đây
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: VHC có thu nhập ròng (1098.96 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (20.0%)
⭐️ Nợ dài hạn: VHC có nợ dài hạn (156.43 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (5542.59 Tỷ)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: VHC có PEG ratio (0.15) tốt
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: VHC có lợi nhuận tăng trưởng (52.78%) tốt so sánh với ngành là (12.69%)
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: VHC có lợi nhuận tăng trưởng (52.78%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ Khả năng chi trả nợ: VHC có dòng tiền tốt (8577.98 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (2956.04 Tỷ)
⭐️ ROA so với ngành: VHC có Return on Assets (0.13) tốt so sánh trung bình ngành là (0.06)
⭐️ Nợ ngắn hạn: VHC có nợ ngắn hạn (2680.07 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (5542.59 Tỷ)
👹 Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: VHC được định giá 87016.55 theo DCF cách biệt không đủ tốt so với giá thị trường 71700.0
👹 Nợ trên vốn sở hữu: VHC có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.51) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Dự báo cho ROE: VHC có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (0.19)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: VHC có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-23.8%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (7.03%)
👹 Doanh thu so với ngành: VHC có doanh thu tăng trưởng (28.66%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (31.72%)
👹 Doanh thu so với thị trường: VHC có doanh thu tăng trưởng (28.66%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: VHC có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: VHC chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.