CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND)

Thông tin tổng quan

- VNDIRECT được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngày 16/11/2006- Ngày 14/08/2017, hủy niêm yết trên sàn HNX- Ngày 18/08/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 23.900 đ/CP.

Ngành

Tài chính

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu VND có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 69.2%

Sức khỏe tài chính
42.9%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
100%
Hiệu quả hoạt động
62.5%
Định giá
100%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu VND như sau:

⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: VND có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (538.62%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (-37.09%)
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: VND có thu nhập ròng (2382.92 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (5.0%)
⭐️ Chi trả cổ tức: VND chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 4 năm gần đây
⭐️ Nợ dài hạn: VND có nợ dài hạn (750.0 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (36627.5 Tỷ)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: VND có PEG ratio (0.02) tốt
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: VND có lợi nhuận tăng trưởng (243.97%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ Doanh thu so với thị trường: VND có doanh thu tăng trưởng (160.08%) tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: VND có lợi nhuận tăng trưởng (243.97%) tốt so sánh với ngành là (78.4%)
⭐️ Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): VND có giá thị trường 14250.0 đang tốt so với 41769.65 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
⭐️ Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: VND được định giá 41769.65 theo DCF cách biệt tốt so với giá thị trường 14250.0
👹 Bảo lãnh lãi vay: VND có EBIT (2980.22 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (2127.24 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: VND có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.85) và (0.92)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: VND có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (2.78) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: VND có dòng tiền không đủ tốt (3444.77 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (27272.29 Tỷ)
👹 ROA so với ngành: VND có Return on Assets (0.06) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.1)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: VND có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: VND chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.