Tổng CTCP XNK & XD VN (HOSE: VCG)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Công ty dịch vụ và xây dựng nước ngoài, được thành lập ngày 27/09/1988- Ngày 27/11/2006, VINACONEX đã chính thức đi vào hoạt động theo hình thức CTCP, vốn điều lệ 1,500 tỷ đồng.

Ngành

Công nghiệp

AI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta

Cổ phiếu VCG có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, Stag đưa ra các chỉ số phân tích Stag Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.

Stag Score

Điểm tiềm năng: 46.2%

Sức khỏe tài chính
42.9%
Cổ tức
100%
Tăng trưởng
50%
Hiệu quả hoạt động
12.5%
Định giá
66.7%

Phân tích rủi ro và cơ hộibeta

Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, Stag chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu VCG như sau:

👹 Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: VCG có PEG ratio (-0.18) không đủ tốt
⭐️ Doanh thu so với ngành: VCG có doanh thu tăng trưởng (3.56%) tốt so sánh với trung bình ngành là (-29.43%)
⭐️ Chi trả cổ tức: VCG chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 3 năm gần đây
⭐️ Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: VCG chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng tốt (25.0%)
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: VCG có thu nhập ròng (394.29 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (12.0%)
⭐️ Nợ dài hạn: VCG có nợ dài hạn (6632.04 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (21296.18 Tỷ)
👹 So sánh P/E với thị trường: VCG có P/E (13.29) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
👹 Bảo lãnh lãi vay: VCG có EBIT (718.95 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (1899.25 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: VCG có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.12) và (0.14)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: VCG có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (3.68) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: VCG có dòng tiền không đủ tốt (5638.51 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (24349.42 Tỷ)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: VCG có dự báo cho Return on Assets là (0.02) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.02)
👹 Lợi nhuận so với ngành: VCG có lợi nhuận tăng trưởng (-75.43%) không đủ tốt so sánh với ngành là (-9.35%)
👹 Lợi nhuận so với thị trường: VCG có lợi nhuận tăng trưởng (-75.43%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: VCG có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-19.74%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (5.65%)
👹 Doanh thu so với thị trường: VCG có doanh thu tăng trưởng (3.56%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 ROA so với ngành: VCG có Return on Assets (0.01) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.02)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: VCG có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.